Nadkrokevní izolace - Izopir

IZOPIR-01.png

 

Technické parametry

IZOPIR-technicke-parametry-small.png

 

Parametry tepelného odporu
IZOPIR-tabulka-tepelny-odpor-small.png
 
IZOPIR-02-small.png IZOPIR-03-small.png IZOPIR-04-small.png IZOPIR-05-small.png IZOPIR-06-small.png

 

SATJAM Izopir - ideální řešení pro dodatečné zateplení Vaší střechy.
Moderní, účinné a spolehlivé řešení zateplení šikmých střech, zajišťující optimální splnění stavebně fyzikálních požadavků na tepelnou ochranu a ochranu proti kondenzaci. Tepelně izolační panely jsou vyrobeny z polyisokyanurátové pěny PIR vypěněné mezi dvě vrstvy papírové vložky opatřené z vnější strany hliníkovým povlakem.

Použití izolačních desek SATJAM Izopir Vám přináší následující výhody:


Porovnání tlouštěk nejběžněji používaných izolantů
pro dosažení shodného tepelného odporu

IZOPIR-graf-small.png

Výborné tepelnětechnické parametry
Panely jsou vyrobeny z materiálu, jehož součinitel tepelné vodivosti je pouze 0,023 W/mK. Znamená to, že pro dosažení požadovaného parametru tepelného odporu je potřeba podstatně menší tloušťka izolantu.
Porovnání tlouštěk nejběžněji používaných izolantů pro dosažení shodného tepelného odporu

Nízká hmotnost
Panely se svou objemovou hmotností 30 kg/m3 jsou jedním z nejlehčích izolačních materiálů používaných ve stavebnictví. Nízká hmotnost rovná se snadná manipulace a minimální přitížení stavebních konstrukcí.

Snadná montáž
Panely se montují z vnější strany nosné konstrukce na bednění, případně i bez bednění. Kotví se pomocí systémových šroubů přímo do nosné konstrukce. Snadno se dělí ruční pilkou a po montáži jsou pochůzí. Montáž je snadná, rychlá a panely bezprostředně po montáži chrání vnitřní prostor stavby před vnikáním srážkové vody.

Bez tepelných mostů
Panely jsou kladeny v nepřerušované vrstvě nad nosnou konstrukcí a jsou opatřeny drážkou, což vý- znamným způsobem eliminuje vznik tepelných mostů.

Životnost a funkčnost
Použitý materiál je zárukou efektivního dlouhodobého fungování tepelné izolace bez rizika zhoršování tepelněnechnických parametrů. Materiál nesublimuje, ani nehrozí jeho degradace vlivem vyfoukání jeho částí.

Design a prostor
Způsob zateplení nad nosnou konstrukcí střechy umožňuje v interiéru přiznání dřevěných prvků krovu. Tím je dán prostor pro zajímavé architektonické řešení podkroví, jehož světlá výška navíc není snížená. Užití izolačních panelů IZOPIR Vám dává větší prostor pro život i pro uplatnění Vašich představ o moderním bydlení.

Vlastní montáž

Před zahájením montáže:

Ujistěte se, že konstrukce krovu nevykazuje nepřiměřené odchylky rovinnosti. Pokud ano, krov vyrovnejte. Zjistěte případné odchylky od pravoúhlosti střechy, abyste mohli kladení panelů Izopir přizpůsobit konkrétnímu tvaru střechy. (obr. 1)

Proveďte montáž bednění. Je možno použít dřevěné palubky tam, kde bednění bude tvořit pohledovou část nebo OSB desky, či prkna tam, kde bednění bude kryto podhledem. Dbejte na správné ukotvení jednotlivých prvků a na zachování rovinnosti bednění. Čelní napojení prvků bednění na sraz se provádí zásadně na krokvi. Montáž Izopir panelů bez bednění je možná jen v případě, že vzdálenost nosného systému krovu navržena tak, aby nedošlo k prošlápnutí panelů při dalších etapách montáže. (obr. 2)

IZOPIR-nakres-01-small.png IZOPIR-nakres-02-small.png

Na bednění instalujte parotěsnou vrstvu. Dbejte na správnou instalaci v souladu s doporučeními dodavatele. V případě instalace bez bednění se bude parotěsná vrstva instalovat dodatečně zespod v rámci montáže podhledových konstrukcí.
Instalujte zakládací hranol nebo fošnu. Tento prvek zajistí stabilitu Izopir panelů. Může být instalován na okapové hraně, nebo v případě nezatepleného přesahu střechy tak, aby bylo zajištěno navázání izolace fasády na izolaci střechy. Jeho výška musí přesně odpovídat výšce panelů. Pokud je tento prvek instalován na okapové hraně, je překryt plechovou okapnicí, na které bude ukončena doplňková hydroizolační vrstva. Zakládací hranol nebo fošnu ukotvěte do nosné konstrukce krovu vruty odpoví- dajících rozměrů. (obr. 3)

IZOPIR-nakres-03-small.png IZOPIR-nakres-04-small.png

Montáž Izopir panelů začněte od okapové hrany střechy zleva nebo zprava, delší hranou ve směru okapu. U panelů opatřených drážkou tuto v místě dotyku se zakládacím hranolem odřízněte. Osaďte celou spodní řadu panelů a zajistěte je proti posunu vždy jedním vrutem do každé krokve u okapové hrany. Následující řadu přesaďte a klaďte na vazbu. Jednotlivé panely pečlivě zasunujte do vyfrézovaných drážek a dbejte, aby se drážky při montáži nepoškodily. Jen tak bude dosaženo optimálních tepelnětechnických parametrů. V případě potřeby je možné panely dělit ruční pilkou na dřevo. Spoje panelů přelepte páskou SP-AL. (obr. 4)

Po osazení druhé řady panelů instalujte doplňkovou hydroizolační vrstvu DHV (např. SATJAMFOL WI 135, nebo 170). Doplňkovou hydroizolační vrstvu je možno při instalaci zajistit proti posunu oboustrannou spojovací páskou SP-DS. Doplňkovou hydroizolační vrstvu ukončete na okapnici. (obr. 5)

Osaďte kontralať odpovídající výšky a Izopir panely přikotvěte k nosné konstrukci krovu systémovými šrouby SDI odpovídající délky přes kontralať. Postup opakujte po celé ploše střechy. V hřebeni, náro- žích a úžlabích je nutno panely seříznout tak, aby k sobě přesně dosedaly. V případě potřeby je možné styk panelů vypěnit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou.V případě instalace panelů bez vyfrézované drážky doporučujeme instalovat dvě vrstvy panelů na sebe tak, aby vždy byly překryty spoje. Panely musí být kladeny na vazbu a spoje prostřídány..

Jakmile jsou instalovány Izopir panely, doplňková hydroizolační vrstva a kontralatě, můžete nainstalovat laťování. Dbejte pokynů uvedených v montážních návodech dle jednotlivých typů krytin. Jediným rozdílem bude kotvení latí pomocí vrutů odpovídající délky pouze do kontralatě. Kotvení latí až do nosné konstrukce krovu v tomto případě není možné. (obr. 6)

IZOPIR-nakres-05-small.png IZOPIR-nakres-06-small.png

Kotvení nadkrokevní izolace  Izopir

Schéma kotvení

IZOPIR-kotveni-small.png

1. Střešní krytina
2. Střešní lať
3. Krokev
4. Bednění
5. Parozábrana
6. IZOPIR
7. Kontralať
8. Systémový šroub SDI
9. Zakládací hranol
10. Okapní plech pod folii ATYP
Tabulka spojovacího materiálu
 
Minimální doporučené délky šroubů v mm
při výšce kontralatě 40mm*
 
Systémový šroub SDI
 
 
SDI.png
 
Tabulka-kotveni-small.png

 

Soubory ke stažení:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace